Søk grendehusmidler 2019

Styret i Kulturfabrikken skal fordele tilsammen 200.000,- kroner i tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i kommunen. Vi viser til tidligere annonsering hvor søknadsfrist er 1.mai.

Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag med finansieringsplan, beskrivelse av arbeidet, noen ord om bruken av huset i dag (aktivitet o.l.), og minimum 50 % egenfinansiering. Det er videre satt et øvre tak på tilsagnet på kr. 50.000,- til hvert av prosjektene.

I 2018 ble det fordelt 100.000,-, 2017 og 2016 ble fordelt kr. 200.000,- PR. år. Disse midlene har stor betydning for bygdene. Grendehusene er svært viktige samlingspunkt. Når man får gode lokaler generer det meir aktivitet og også større leieinntekter.

Dersom det ønskes mer opplysninger på hvem som har fått tidligere år og evt. andre spørsmål, kontakt Mona Dahl.

SØKNAD SENDES:
postmottak@kulturfabrikkensortland.no eller Kulturfabrikken Sortland KF, Boks 117, 8401 Sortland

SØKNADSFRIST. 1. MAI.

Flere Aktuelt

Søk grendehusmidler 2019

Styret i Kulturfabrikken skal fordele tilsammen 200.000,- kroner i tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i kommunen. Vi viser til tidligere annonsering hvor søknadsfrist er 1.mai. Les mer

Seniortrening

Sortland Frivilligsentral inviterer til treningsgruppe for seniorer. Les mer