Styret i Kulturfabrikken skal fordele tilsammen kr 300.000,- i tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i kommunen. Søk innen 1. august 2021.

Vi viser til annonsering hvor søknadsfrist er 1. august.

Søknaden må inneholde et kostnadsoverslag med finansieringsplan, beskrivelse av arbeidet, noen ord om bruken av huset i dag (aktivitet o.l.), og minimum 50 % egenfinansiering. Det er videre satt et øvre tak på tilsagnet på kr. 50.000,- til hvert av prosjektene.

I 2019 ble det fordelt kr 300.000, i 2018 100.000,- og i 2017 og 2016 ble fordelt kr. 200.000,-  pr. år. I 2020 ble det ikke fordelt midler. Disse midlene har stor betydning for bygdene. Grendehusene er svært viktige samlingspunkt. Når man får gode lokaler genererer det mer aktivitet og også større leieinntekter.

Dersom det ønskes mer opplysninger på hvem som har fått tidligere år og evt. andre spørsmål, kontakt Mona Dahl.

SØKNAD SENDES: postmottak@kulturfabrikkensortland.no eller Kulturfabrikken Sortland KF, Boks 117, 8401 Sortland

SØKNADSFRIST: 1. AUGUST 2021.

Flere Aktuelt

Kulturfabrikken stenger til og med lørdag 31. juli

Kulturfabrikken har etter anbefaling fra smittevernlegen i Vesterålen gjort en vurdering av sine arrangementer og kulturtilbud. Sortland kino, Ungdomsfabrikken, Kulturkaféen og Sortland bibliotek blir stengt for besøk f.o.m. 23. juli kl. 15.00 t.o.m. lørdag 31. juli. Det blir mulig å bestille bøker fra biblioteket - sjekk bibliotekets Facebook-side og hjemmeside. Innlevering av bøker stanses. Les mer

Stengt: Sommeråpent i svømmebassenget i Sortlandshallen

Pga. koronautbruddet er svømmehallen stengt tirsdag 27. og torsdag 29. juli. Les mer

Søk grendehusmidler innen 1. august 2021

Styret i Kulturfabrikken skal fordele tilsammen kr 300.000,- i tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i kommunen. Søk innen 1. august 2021. Les mer