Arbeidet med Kulturminneplan for Sortland 2020-2030 fortsetter til tross for korona, og vi tilpasser høringsprosessen. I stedet for et planlagt høringsmøte har vi spilt inn et nettforedrag med historiker Åsa Elstad som forteller om planen, med innledning ved assisterende direktør Mona Dahl ved Kulturfabrikken Sortland KF. Se nettforedraget her.

Formannskapet i Sortland kommune har vedtatt å legge Kulturminneplan for Sortland 2020-2030 ut til offentlig ettersyn (sak 011/20, behandlet i møte 27.02.2020). Frist for å gi innspill til planen er 20. april 2020.

Kulturminneplanen omhandler bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljø i kommunen og samiske kulturminner.

Planen er lagt ut på Servicetoret i Rådhus 1 og i biblioteket i Kulturfabrikken for gjennomsyn, og publisert på Sortland kommunes hjemmesider: www.sortland.kommune.no og her på hjemmesiden til Kulturfabrikken Sortland KF: 

Last ned høringsutkast av Kulturminneplan for Sortland 2020

PRESENTASJON:
Her finner du nettforedrag med presentasjon av planen ved historiker Åsa Elstad, med pdf med teksten til foredraget.

Nettforedrag del 1
Nettforedrag del 2

Innspill på planforslaget sendes til: postmottak@kulturfabrikkensortland.no innen 20. april.

 

Flere Aktuelt

Kultursamarbeidet i Vesterålen inviterer til workshop!

Vesterålen kultursamarbeid ønsker å samle Vesterålens kulturaktører og samfunnsaktører til en felles workshop for å kunne spille inn prosjektideer fra Vesterålen til kulturhovedstadsprosjektet Bodø 2024. Les mer

Søk Fortums VinnVind-midler før 15. august 2020!

Fortums VinnVind-midler for 2020 er på tilsammen kr 500 000. Søknadsfristen er 15. august 2020. Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Les mer

Søk regibistand innen 15. juni!

Trenger ditt lag, forening, kor, orkester, teatergruppe eller revylag hjelp til regi høsten 2020? Søk hjelp fra sceneinstruktørene før 15. juni! Les mer