Høring og offentlig ettersyn

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 er ute til høring og offentlig ettersyn. Lenker til plan og vedlegg finner du her, samt at papirutgave er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek. Høringsfrist er 23. oktober 2019.

Sortland formannskap vedtok i møte 29.08.19 sak 074/19 å legge forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 ut til høring og offentlig ettersyn.

Åpent møte
Vi inviterer til åpent høringsmøte i Blåboksen, Kulturfabrikken torsdag 10. oktober kl. 18.00.

Forslag og innspill
Plandokumentene er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek.
Alle forslag og innspill skal være skriftlige og sendes til: postmottak@sortland.kommune.no eller

Sortland kommune, 
Postboks 117, 
8401 Sortland

og merkes "Høring - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022".

Høringsfrist er 23. oktober 2019.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 høring (PDF, 5 MB)
Vedlegg 2 - Anleggsoversikt (PDF, 123 kB)
Vedlegg 3 - Medlemstall Idrett - Sortland 2018 (PDF, 104 kB)
Vedlegg 4 - Føringer (PDF, 149 kB)
Vedlegg 5 - Anleggskart (PDF, 19 377 kB)

Flere Aktuelt

Laterna Magica filmkonkurranse

Er du mellom 10 og 20 år? Send inn film til Laterna Magica - filmfestival for barn og unge. Tema for årets festival er «Miljøet vårt!». Vi ønsker alle slags filmer til konkurransen: Reklamefilmer, kriminalfilmer, actionfilmer, sørgelige filmer hvor tårene renner i strie strømmer, skumle filmer som får folk til å fryse på ryggen. Les mer

Høring og offentlig ettersyn

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 er ute til høring og offentlig ettersyn. Lenker til plan og vedlegg finner du her, samt at papirutgave er utlagt på Servicetorget og i Sortland bibliotek. Høringsfrist er 23. oktober 2019. Les mer

Søk VinnVind-midler

Søk Fortums VinnVind-midler innen 15. september 2019. VinnVind-midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Les mer