Her kan du lese Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022.

Åpne Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 som pdf-dokument.

Flere Aktuelt

Søk tilskudd til nærmiljøanlegg før 1. juni 2021!

Kulturfabrikken Sortland KF utlyser nå midler til nærmiljøanlegg og mindre idretts- og friluftsanlegg som er åpne for allmennheten. Det fordeles inntil kr 70.000 i tilskudd. Søknadsfrist for midlene er 1. juni og søknadene behandles av styret i Kultufabrikken Sortland KF 15. juni. Les mer

Søk grendehusmidler innen 1. august 2021

Styret i Kulturfabrikken skal fordele tilsammen kr 300.000,- i tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i kommunen. Søk innen 1. august 2021. Les mer

Søk kunstneropphold i AiR Vesterålen!

Artist in Residence Vesterålen utlyser "open call" for fem unike residenser for kunstnere. Første opphold er i Bø i august, med søknadsfrist 1. mai 2021. Les mer