Søk på Sortland kommunes kultur- og idrettsstipend for 2022 og om tilskudd til nærmiljøanlegg. Søknadsfristen for begge er 1. februar 2022.

Sortland kommunes kultur- og idrettsstipend for 2022

Det fordeles inntil kr 15.000,- i kultur- og idrettsstipend, som fortrinnsvis skal stimulere og være til hjelp for utøvere og andre som har vist evner og interesse innenfor en eller flere kultur- og idrettsaktiviteter.

Klikk her for å lese vedtektene for kultur- og idrettsstipendet. 

Søknader sendes postmottak@kulturfabrikkensortland.no innen 1. februar.

For mer informasjon kontakt Mona Dahl, e-post: mona@kulturfabrikkensortland.no

Innsendte forslag behandles av styret for Kulturfabrikken Sortland KF.

 

Tilskudd til nærmiljøanlegg i Sortland

Kulturfabrikken Sortland KF utlyser nå midler til nærmiljøanlegg og mindre idretts- og friluftsanlegg som er åpne for allmennheten. Det fordeles inntil kr 70.000 i tilskudd. Søknadsfrist for midlene er 1. februar 2022. Søknadsfrist: 1. februar 2022.

Hvem kan søke: Lag og foreninger (herunder vel-foreninger, bygdelag, idrettslag osv), eller privatpersoner.

Hva støttes: Nærmiljøanlegg, mindre ordinære idretts- og friluftsanlegg som er åpen for allmennheten, og som skaper gode ringvirkninger i nærmiljøet.

Hva støttes ikke: 
- Søknader om tilskudd til ordinær drift av anlegg 
- Anlegg som ikke er fritt og allment tilgjengelig 
- Kommersielt baserte anlegg 
- Søknader som ikke har velbegrunnede kostnadsoverslag 
- Søknader som ikke har en plan for drift og vedlikehold 
- Personlig utstyr  

Klikk her for å finne søknadsskjema.

Søknader sendes postmottak@kulturfabrikkensortland.no innen 1. februar.

For mer informasjon kontakt Øystein Lindbeck, e-post: oystein@kulturfabrikkensortland.no  

Innsendte forslag behandles av styret for Kulturfabrikken Sortland KF.

  

 

 

Flere Aktuelt

Søk Spaserstokk-midler for 2022: Frist 21. februar

Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2022? Sortland kommune tar nå imot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2022. Les mer

Spleis-aksjon for hjertestarter på Kulturfabrikken

Sortland Frivilligsentral har oppettet spleis-aksjon for hjertestarter på Kulturfabrikken. Det inkluderer også opplæring i bruk av hjertestarteren i regi av Røde Kors. Les mer

Utlysning av Sortland kommunes kultur- og idrettsstipend 2022 og midler til nærmiljøanlegg

Søk på Sortland kommunes kultur- og idrettsstipend for 2022 og om tilskudd til nærmiljøanlegg. Søknadsfristen for begge er 1. februar 2022. Les mer