Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2024. Søknadsfristen er i år 2. september 2024.

Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Det er åpent for søknader og søknadsfristen er i år 2.september 2024.

Dere finner mer informasjon om ordningen og søknadsskjema på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Der finner dere også informasjon om hvordan dere kan bli varslet om søknadsfristen via tilskudd.no.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret og har frivillig virksomhet som en viktig del av virksomheten kan søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret før 2. september 2024. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Merk: Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralledd har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. Se sentralleddet sine nettsider, eller ta kontakt med dem for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7 000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Flere Aktuelt

Kulturfabrikkens høstprogram 2024

Truls Svendsen, LVO og Lars Saabye Christensen, Erlend Osnes, Arild Andersen Group, Finn Arve Sørbøe, Darling West, Maja Lunde og Arktisk Filharmoni, Oslo Gospel Choir, Silya og Hærens musikkorps - opplevelsene står i kø høsten 2024! Les mer

Konferansepakke Vesterålen

Kulturfabrikken Sortland KF og Scandic Hotell Sortland tilbyr førsteklasses fasiliteter for møter, konferanser, bespisning og overnatting i hjertet av alt Vesterålen har å by på! Les mer her. Les mer

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2024. Søknadsfristen er i år 2. september 2024. Les mer