Innen 15. september kan du søke om tilskudd til nærmiljøanlegg og foreslå mottakere av Sortland kommunes kultur- og idrettspris 2023!

Foreslå mottakere av Sortland kommunes kultur- og idrettspris 2023

Kultur- og idrettsprisen er en honnør til personer eller lag og foreninger for fortjenestefullt arbeid og innsats i en eller flere kultur- eller idrettsaktiviteter. 

Søknader sendes postmottak@kulturfabrikkensortland.no innen 15. september 2023.

For mer informasjon kontakt Mona Dahl, e-post: mona@kulturfabrikkensortland.no
Innsendte forslag behandles av styret for Kulturfabrikken Sortland KF.

 

Søk på tilskudd til nærmiljøanlegg i Sortland

Det fordeles inntil kr 70.000 i tilskudd til nærmiljøanlegg, samt mindre ordinære idretts- og friluftsanlegg som er åpne for allmennheten. Søknadsskjema og retningslinjer finnes på www.sortland.kommune.no

Hvem kan søke: Lag og foreninger (herunder vel-foreninger, bygdelag, idrettslag osv), eller privatpersoner.

Hva støttes: Nærmiljøanlegg, mindre ordinære idretts- og friluftsanlegg som er åpen for allmennheten, og som skaper gode ringvirkninger i nærmiljøet.

Hva støttes ikke: 
- Søknader om tilskudd til ordinær drift av anlegg 
- Anlegg som ikke er fritt og allment tilgjengelig 
- Kommersielt baserte anlegg 
- Søknader som ikke har velbegrunnede kostnadsoverslag 
- Søknader som ikke har en plan for drift og vedlikehold 
- Personlig utstyr  

Klikk her for søknadsskjema.

Søknad sendes postmottak@kulturfabrikkensortland.no innen 15. september 2023.

For mer informasjon kontakt Øystein Lindbeck, e-post: oystein@kulturfabrikkensortland.no  

Innsendte forslag behandles av styret for Kulturfabrikken Sortland KF.

Flere Aktuelt

Foreslå mottaker av årets kultur- og idrettspris, og søk midler til nærmiljøanlegg

Innen 15. september kan du søke om tilskudd til nærmiljøanlegg og foreslå mottakere av Sortland kommunes kultur- og idrettspris 2023! Les mer

Høstens program på Kulturfabrikken!

Kulturhøsten blir innholdsrik, fra populære gratisarrangementer som Barnas fabrikk og Lønningsquiz, til konserter med kjente artister og komikere. Og det blir jazzfestival! Les programmet og last ned som PDF her! Les mer

Program for Kulturminnedagene 2023 i Sortland

Markering av Kulturminnedagene 2023 i Sortland går i år fra 2. til 9. september, med arrangementer for både små og store. Les hele programmet her. Les mer