Regjeringen har lettet litt på smitteverntiltakene, og det innebærer at Sortland kino igjen fra lørdag 17. april kan vise film, og at kulturarrangementer kan foregå med inntil 100 publikummere på faste, tilviste plasser.
  • Kulturskolen er på gult nivå. Alle foresatte får direkte beskjed hvis det skjer endringer i hvordan undervisningen foregår.
  • Ungdomsfabrikken med Teket, Rockebrakkene og lydstudio er åpent. Ungdomsklubben i Sortlandshallen er også åpen.
  • Biblioteket holder åpent for lån og levering av bøker og film. Det er begrensninger på antall personer som kan besøke biblioteket samtidig. Benytt gjerne munnbind ved besøk i biblioteket.
  • Sortland kino viser film fra og med lørdag 17. april.
  • På arrangementer med faste tilviste plasser kan det være opptil 100 publikummere.
  • Sortland Museum holder åpent i museumsbutikken og museets utstillinger, med begrensning i antall besøkende som kan være i lokalene samtidig. Benytt gjerne munnbind ved besøk i museet. 
  • Kulturkaféen holder åpent i tråd med gjeldene smittevernbegrensninger.
  • Ansatte i Kulturfabrikken har hjemmekontor når det er praktisk, og arbeidet organiseres slik at færrest mulig trenger å møtes fysisk.

Her finner du tiltakene som gjelder Sortland kommune forøvrig.

Flere Aktuelt

Søk tilskudd til nærmiljøanlegg før 1. juni 2021!

Kulturfabrikken Sortland KF utlyser nå midler til nærmiljøanlegg og mindre idretts- og friluftsanlegg som er åpne for allmennheten. Det fordeles inntil kr 70.000 i tilskudd. Søknadsfrist for midlene er 1. juni og søknadene behandles av styret i Kultufabrikken Sortland KF 15. juni. Les mer

Søk grendehusmidler innen 1. august 2021

Styret i Kulturfabrikken skal fordele tilsammen kr 300.000,- i tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i kommunen. Søk innen 1. august 2021. Les mer

Søk kunstneropphold i AiR Vesterålen!

Artist in Residence Vesterålen utlyser "open call" for fem unike residenser for kunstnere. Første opphold er i Bø i august, med søknadsfrist 1. mai 2021. Les mer