Nå kan lokale organisasjoner i Sortland søke om VinnVind-midler fra Ånstadblåheia vindpark. Fortum og Energy Infrastructure Partners starter året med å lyse ut VinnVind-midlene for fjerde året på rad. Les mer og last ned søknadsskjema.

- I samarbeid med Sortland kommune ved Kulturfabrikken Sortland KFhar vi i år valgt å lyse ut midlene helt i starten av året. Ved å gjøre det sørger vi for at midlene som deles ut kan tildeles inneværende år i stedet for året etter utdeling, sier Astrid Fosså Ekseth, ansvarlig for eieroppføling for Fortums vindparker i Norge.

Midlene er på 500 000 kr. og deles ut hvert år til lokale organisasjoner, og skal bidra til å gjøre lokalsamfunnet rundt Ånstadblåheia vindpark enda bedre. I år er fristen for å søke om midler 1. mars.

- I fjor mottok vi 23 søknader. Vi gleder oss til å motta mange gode søknader også i år, og gleder oss til å dele ut midlene, sier Svein Robert Vestå, styreleder i Kulturfabrikken Sortland KF.

Tildelingene skal være spesielt rettet mot sport, kultur og ungdoms- og foreningstiltak, og områdene med gårdsnummer 16 (Ånstad), 17 (Bygd), 18 (Sandstrand), 19 (Jennestad) og 40 (Holmstad) er gitt prioritet.

Ånstadblåheia vindpark har vært i drift siden 2018, og VinnVind-midlene har vært delt ut hvert år siden da. Tidligere har Ånstadblåheia Vindpark, Sortland Alpinklubb, Munningsletta Vel, Jennestad Samfunnshus, Sortland Løypemaskin, Holmstad skole- og amatørkorps og Nord-Sprint IL mottatt midler.

Om VinnVind-midlene
Fortum og Energy Infrastructure Partners deler hvert år ut 500 000 kroner til lokale tiltak i Sortland gjennom VinnVind-midlene. Midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark.

Les avtalen med Fortum.

Det er Kulturfabrikken Sortland AS som behandler søknadene og foreslår fordeling av støtte. Kulturfabrikken Sortland AS er et kommunalt foretak som er underlagt Sortland kommune og har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren.

HVORDAN SØKE
Last ned informasjon om hvordan søke og søknadsskjema som word-dokument
Last ned informasjon om hvordan søke og søknadsskjema som pdf-dokument

SØKNADSFRIST: 1. mars 2021

 

Flere Aktuelt

Søk VinnVind-midler innen 1. mars 2021!

Nå kan lokale organisasjoner i Sortland søke om VinnVind-midler fra Ånstadblåheia vindpark. Fortum og Energy Infrastructure Partners starter året med å lyse ut VinnVind-midlene for fjerde året på rad. Les mer og last ned søknadsskjema. Les mer

Oppdaterte smitteverntiltak fram til 1. februar

Regjeringen forlenger varigheten av de nye nasjonale smitteverntiltakene. Kulturfabrikken følger de nasjonale føringene og de lokale tiltakene i Sortland kommune, som foreløpig løper fram til 1. februar. Kulturskolen går over til gult nivå i uke 3 og Ungdomsfabrikken åpner opp sine aktiviteter igjen fra 20. januar. Les mer

Søk Spaserstokk-midler for 2021: Frist 2. februar

Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2021? Sortland kommune tar nå i mot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2021. Les mer