Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2024? Sortland kommune tar nå imot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2024.

Den Kulturelle Spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer. Midlene skal brukes til å gi eldre et tilpasset kulturtilbud på arenaer de befinner seg i dagliglivet og skal legge til rette for et samarbeid med omsorgssektoren. Det oppfordres til at målgruppen tilbys sang og musikk som gir gjenkjennelse og deltakelse.

FRIST: Søknad sendes senest 16. februar til:
Spaserstokk-komitéen: Postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Søknaden bør inneholde:

  • Informasjon om kunstner/artist eller arrangør som søker
  • Informasjon om program/innhold
  • Informasjon om hvilket/hvor mange arrangementer/opptredener
  • Informasjon om spillested (f.eks. institusjon)
  • Informasjon om målgruppe, tilgjengelighet, spilleperiode o.l.
  • Budsjett/kostnadsrammer

Spaserstokk-komitéen behandler innkomne søknader, vurderer prosjektene/kunstnerne som søker, og står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får tildelt Spaserstokkmidler i Sortland for 2024.

For spørsmål, kontakt Kulturfabrikkens  representant i Spaserstokk-komitéen:
Signe Johansen, produsent, tlf.: 415 87 520

 

Flere Aktuelt

Gratis buss til alpinbakken i vinterferien!

Oppvekst, Sortland ungdomsråd og Sortland Alpinklubb samarbeider om gratis buss til bakken i vinterferien. Se dager og tider her. Les mer

Søk Ånstad­blåheia VinnVind-midler innen 1. april 2024!

Slik søker du om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdoms­ak­ti­vi­teter i Sortland fra Ånstad­blåheia VinnVind-midler. Les mer

Profesjonelle kunstutøvere og arrangører: Søk spaserstokkmidler for 2024 innen 16. februar!

Vil du opptre eller arrangere kulturarrangement for eldre i 2024? Sortland kommune tar nå imot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører til prosjekter i Den Kulturelle Spaserstokken 2024. Les mer