Slik blir tildelingen av grendehusmidler i 2019.

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF tildeler tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland slik:

1. Bygdelaget Dalheim Blokken: 20.000,-
2. UL Samhold, grendehus i Storvika: 35.000,-
3. Ungdomslaget Stortind, ungdomshuset på Breines: kr. 20.000,-
4. IL Munin, Selnes bygdehus: 5.000,-
5. Jennestad Samfunnshus AL: 10.000,-
6. Austerlandet Grendelag, grendehuset på Austerlandet, Godfjord: 5.000,-
7. Kleiva bygdehus: 5.000,-
8. UL Solvending, bygdehuset i Sildpollen: 20.000,-
9. Hognfjord grendehus: 30.000,-
10. Indre Eidsfjord grendelag, Eidsfjord grendehus: 20.000,-
11. BL Folkvang, Folkvang bygdehus: 10.000,-
12. Sigerfjord Samfunnshus: 10.000,-
13. Strand ungdomslag: 5.000,-
14. Reinstad Grendelag, grendehus og bedehus på Reinstad, Godfjord: 5.000,-

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Kulturfabrikken KF 2019, sak 73/18, pkt. 1.:

Kommunestyret vedtar rammeoverføring for 2019 på kr. 24 160.000,- til Kulturfabrikken Sortland KF. Innenfor denne rammen settes av kr. 200.000,- som tilskudd til grendehus.

Kulturfabrikken Sortland KF lyste ut kr. 200.000,- i tilskudd til vedlikehold av og mindre investeringer på grendehus i Sortland med søknadsfrist 1. mai. Det kom inn 14 søknader, og det ble søkt tilsammen om kr. 633.778,-.

Tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland ble lyst ut for 4. året på rad i 2019. Styret lyste ut kr. 200.000,- i 2016 og 2017 og kr. 100.000,- i 2018.

I forbindelse med utlysningen av midlene ble følgende kriterier skissert: 
- kostnadsoverslag med finansieringsplan
- beskrivelse av arbeidet, noen ord om bruken av huset i dag (aktivitet o.l.)
- minimum være 50% egenfinansiering og et øvre tak på tilsagnet på kr. 50.000,- til hvert av  prosjektene 

 

Flere Aktuelt

Ombygging av inngang

Hovedinngangen på Kulturfabrikken bygges om, og arbeidet starter 2. januar 2020. I byggetiden vil publikum i perioder måtte bruke andre innganger. Les mer

Januartilbud på bygdebøkene for Sortland

Foredragsserien med Johan Borgos basert på bygdebøkene for Sortland trakk fulle hus, og nå kan du skaffe deg alle bøkene til rabattert pris. Les mer

Sámi vahkku - Samisk uke 2020

I år har 6. februar-komiteen i Vesterålen og omegn sameforening planlagt en større feiring i tilknytning til Samefolkets nasjonaldag. Her finner du hele programmet. Feiringen arrangeres i samarbeid med Giellabáiki Viestterállasis/Lufuohtas, Samisk språkkontor og Kulturfabrikken Sortland. Les mer