Tildeling av grendehusmidler for 2019

Slik blir tildelingen av grendehusmidler i 2019.

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF tildeler tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland slik:

1. Bygdelaget Dalheim Blokken: 20.000,-
2. UL Samhold, grendehus i Storvika: 35.000,-
3. Ungdomslaget Stortind, ungdomshuset på Breines: kr. 20.000,-
4. IL Munin, Selnes bygdehus: 5.000,-
5. Jennestad Samfunnshus AL: 10.000,-
6. Austerlandet Grendelag, grendehuset på Austerlandet, Godfjord: 5.000,-
7. Kleiva bygdehus: 5.000,-
8. UL Solvending, bygdehuset i Sildpollen: 20.000,-
9. Hognfjord grendehus: 30.000,-
10. Indre Eidsfjord grendelag, Eidsfjord grendehus: 20.000,-
11. BL Folkvang, Folkvang bygdehus: 10.000,-
12. Sigerfjord Samfunnshus: 10.000,-
13. Strand ungdomslag: 5.000,-
14. Reinstad Grendelag, grendehus og bedehus på Reinstad, Godfjord: 5.000,-

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Kulturfabrikken KF 2019, sak 73/18, pkt. 1.:

Kommunestyret vedtar rammeoverføring for 2019 på kr. 24 160.000,- til Kulturfabrikken Sortland KF. Innenfor denne rammen settes av kr. 200.000,- som tilskudd til grendehus.

Kulturfabrikken Sortland KF lyste ut kr. 200.000,- i tilskudd til vedlikehold av og mindre investeringer på grendehus i Sortland med søknadsfrist 1. mai. Det kom inn 14 søknader, og det ble søkt tilsammen om kr. 633.778,-.

Tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland ble lyst ut for 4. året på rad i 2019. Styret lyste ut kr. 200.000,- i 2016 og 2017 og kr. 100.000,- i 2018.

I forbindelse med utlysningen av midlene ble følgende kriterier skissert: 
- kostnadsoverslag med finansieringsplan
- beskrivelse av arbeidet, noen ord om bruken av huset i dag (aktivitet o.l.)
- minimum være 50% egenfinansiering og et øvre tak på tilsagnet på kr. 50.000,- til hvert av  prosjektene 

 

Flere Aktuelt

Søk VinnVind-midler

Søk Fortums VinnVind-midler innen 15. september 2019. VinnVind-midlene skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Les mer

Sommerles 2019

Sommerles er en lesekampanje for 1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august. På sommerles.no kan du registrere bøkene du leser, samle poeng, få kule premier og lesetips, lese den spennende sommerlesfortellingen, løse oppgaver og følge med på hva vennene dine leser! Les mer

Momskompensasjon for frivillige

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. Les mer