Slik blir tildelingen av grendehusmidler i 2019.

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF tildeler tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland slik:

1. Bygdelaget Dalheim Blokken: 20.000,-
2. UL Samhold, grendehus i Storvika: 35.000,-
3. Ungdomslaget Stortind, ungdomshuset på Breines: kr. 20.000,-
4. IL Munin, Selnes bygdehus: 5.000,-
5. Jennestad Samfunnshus AL: 10.000,-
6. Austerlandet Grendelag, grendehuset på Austerlandet, Godfjord: 5.000,-
7. Kleiva bygdehus: 5.000,-
8. UL Solvending, bygdehuset i Sildpollen: 20.000,-
9. Hognfjord grendehus: 30.000,-
10. Indre Eidsfjord grendelag, Eidsfjord grendehus: 20.000,-
11. BL Folkvang, Folkvang bygdehus: 10.000,-
12. Sigerfjord Samfunnshus: 10.000,-
13. Strand ungdomslag: 5.000,-
14. Reinstad Grendelag, grendehus og bedehus på Reinstad, Godfjord: 5.000,-

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Kulturfabrikken KF 2019, sak 73/18, pkt. 1.:

Kommunestyret vedtar rammeoverføring for 2019 på kr. 24 160.000,- til Kulturfabrikken Sortland KF. Innenfor denne rammen settes av kr. 200.000,- som tilskudd til grendehus.

Kulturfabrikken Sortland KF lyste ut kr. 200.000,- i tilskudd til vedlikehold av og mindre investeringer på grendehus i Sortland med søknadsfrist 1. mai. Det kom inn 14 søknader, og det ble søkt tilsammen om kr. 633.778,-.

Tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer til grendehus i Sortland ble lyst ut for 4. året på rad i 2019. Styret lyste ut kr. 200.000,- i 2016 og 2017 og kr. 100.000,- i 2018.

I forbindelse med utlysningen av midlene ble følgende kriterier skissert: 
- kostnadsoverslag med finansieringsplan
- beskrivelse av arbeidet, noen ord om bruken av huset i dag (aktivitet o.l.)
- minimum være 50% egenfinansiering og et øvre tak på tilsagnet på kr. 50.000,- til hvert av  prosjektene 

 

Flere Aktuelt

Laterna Magica- programmet er klart

Les hva som foregår på årets filmfestival for barn og unge i Vesterålen! Les mer

Julebord på fabrikken

Vil du samle vennegjengen, kollegene eller familien før jul? Del en god opplevelse på stand-up-show eller konsert før dere nyter maten på Kulturfabrikken! Les mer

Overlevering av skulpturen Lyskurve ved den nye brannstasjonen

Vi kan glede oss over enda en skulptur i den blå byen, og kunstkomitéen inviterer til markering onsdag 9. oktober kl. 14 utenfor Sortland brannstasjon. Les mer