Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.  Søknadsfrist: 1. november 2023.

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

Sametinget fordeler tilskuddsmidler fra statsbudsjettets kap. 1429 post 71 til samiske kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddet gjelder for 2024.

Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider her.

 

Flere Aktuelt

Tilskudd - Automatisk freda samiske kulturminner

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger.  Søknadsfrist: 1. november 2023. Les mer