Den kulturelle spaserstokken er en ordning for å styrke kunst- og kulturtilbudet til eldre og styrke samarbeidet mellom kulturfeltet og omsorgssektoren. Nært samarbeid med frivillige, helse og velferd, lag og organisasjoner, offentlige og private arenaer. Vi utvider søknadsfristen til 20. januar.

Utlysningsrunde for Den Kulturelle Spaserstokken 2020:
Vi tar nå imot søknader fra profesjonelle kunstutøvere og arrangører som ønsker å gjøre arrangementer for eldre i 2020.

Søknad sendes til Spaserstokk-komitéen senest 20. januar 2020 postmottak@kulturfabrikkensortland.no

Søknaden bør inneholde:
                - Informasjon om kunstner/artist eller arrangør som søker
                - Informasjon om program/innhold
                - Informasjon om hvilket/hvor mange arrangementer/opptredener
                - Informasjon om spillested (f.eks. institusjon)
                - Informasjon om målgruppe, tilgjengelighet, spilleperiode, o.l.
                - Budsjett/kostnadsrammer

Spaserstokk-komitéen behandler innkomne søknader, vurderer prosjektene/kunstnerne som søker, og står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får tildelt Spaserstokkmidler i Sortland for 2020.

Ved spørsmål, kontakt:
Øystein Bjørstad Lindbeck / Sigrun Tara Øverland
Telefon 76 10 91 59 / 76 10 92 70

Mer informasjon om Den kulturelle spaserstokken på Sortland kommunens hjemmesider: Den kulturelle spaserstokken

Flere Aktuelt

Offentlig ettersyn av Kulturminneplan for Sortland 2020-2030

Arbeidet med Kulturminneplan for Sortland 2020-2030 fortsetter til tross for korona, og vi tilpasser høringsprosessen. I stedet for et planlagt høringsmøte har vi spilt inn et nettforedrag med historiker Åsa Elstad som forteller om planen, med innledning ved assisterende direktør Mona Dahl ved Kulturfabrikken Sortland KF. Se nettforedraget her. Les mer

Gavekort som går ut i mars og april forlenges

Gavekort hos Kulturfabrikken som går ut i mars og april 2020 får forlenget gyldighet til 30.06 2020. Les mer

KORONA: Kulturfabrikken Sortland KF stenger - men du kan rekke å låne bøker fredag 13. mars

Kulturfabrikken Sortland KF stenger fra og med torsdag 12. mars kl. 18.00 og til og med søndag 12. april. Biblioteket holder åpent fredag 13.03 kl. 10.00-16.00 for mulighet til langtidsutlån av bøker med mer, men tar ikke imot bøker til innlevering. Sortland Kulturskole og Sortland Kino holder stengt i samme periode. Les mer