Ole Ivar Folstad, leder i utstyr- og anleggskomiteen i Norges Gymnastikk- og Turnforbund holder presentasjon om Idrettens Basishall.

Idrettens basishall; - hemmeligheten for et anlegg som gir livslang treningsmulighet!

Spørsmål du vil få svar på er bl.a.:
• Hva er en basishall?
• Hvem kan bruke en basishall?
• Planprosess for en hallbygging?
• Hva kan det koste?
• Hvordan kan en utbygging finansieres?
• Hvordan kan en hall driftes?
• Muligheter for fremtidens bruk av et anlegg?

Kom og få svar på disse spørsmålene. Foredraget er krydret med bilder av aktuelle anlegg og du kan stille spørsmål du sitter inne med om fremtidens anlegg i Sortland. 

Praktisk info

Varighet: kl. 18-20

Arrangør: Sortland idrettsråd

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis