Et barn fra en fremmed verden dukker opp på Jorden, og en familie tar ham til seg som sitt eget. Men har han kommet hit med gode hensikter?

Praktisk info

Varighet: 2 time

Anbefalinger