Historiker Åsa Elstad forteller om de til sammen fjorten hurtigruteskipene og tre erstatningshurtigruter som forliste i krigshandlinger under siste verdenskrig.

Over sju hundre mennesker mista livet. Skipene var ikke lenger trygge arbeidsplasser og transportmiddel. Verst var det i nord, der krigshandlingene økte i siste del av okkupasjonstida, ikke minst til sjøs. Likevel blei ikke sjøfolka om bord på disse skipene anerkjent som krigsseilere før rundt  70 år etter at krigen var over.

Samtidig som seilingene stadig blei farligere, blei folk langs leia enda mer avhengige enn før av å få gods og post ved hurtigruteanløpene. Varemangelen var stor, og andre transportmidler var ramma av krigen. I foredraget vil det bli fortalt om mange ulike sider ved krigen der hurtigruteskip var involvert, blant annet motstandsarbeidet og tvangsevakueringa.

Åsa Elstad (f. 1956) er forfatter og dr. art i historie og har arbeidet som lærer, faglitterær forfatter og konservator ved Museum Nord. Hun er er interessert i kysthistorie, kjønnshistorie og materiell kultur og har blant annet deltatt i prosjektene Norsk polarhistorie, Nordlands historie og Norges fiskeri- og kysthistorie.

Foredraget holdes i Lanterna kinosal i samarbeid med Sortland bibliotek.

 

 

Praktisk info

Varighet: 1,5 time

Arrangør: Sortland Museum i samarbeid med Sortland bibliotek

Inngang: Billetter kjøpes i museumsbutikken i timen før foredraget starter.

 

Anbefalinger