Kommunedelplan for idrett fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019-2022 ligger for tiden ute på høring med høringsfrist 23. oktober. 10. oktober inviterer prosjektgruppa til åpent høringsmøte/presentasjon av planutkast i Blåboksen.

Planutkast finner du på https://www.kulturfabrikkensortland.no/aktuelt/hoering-og-offentlig-ettersyn/ eller i fysisk format på Servicetorget eller Sortland bibliotek.

Praktisk info

Varighet: Inntil 2 timer

Servering: Kaffe og frukt

Arrangør: Sortland kommune/Kulturfabrikken Sortland KF

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis