I forbindelse med Kulturminnedagene 2019 inviterer prosjektgruppa til åpent møte for å informere om innholdet i kulturminneplanen, og for å få innspill fra publikum.

Bygg og bygningsmiljø er tema i denne første kulturminneplanen for Sortland. Bruk, kunnskap og opplevelse er kriterier som Riksantikvaren mener skal vektlegges. Prosjektgruppa vil presentere noen eksempler på bygg og bygningsmiljø som foreslås vernet ut fra disse kriteriene.  

En vedtatt kulturminneplan vil få konsekvenser for hva som kan gjøres med bygg som vernes, men vil også gi muligheter. Vern av bygg og bygningsmiljø vil bidra til å skape og bevare en felles identitet, og samtidig gi nyttig grunnlag for formidling av aktivitet som har funnet sted i bygningene og byggeskikk i Sortland i ulike epoker. Planen vil blant annet gi åpning for mulig finansiering gjennom Kulturminnefondet og andre finansieringskilder til restaurering og vedlikehold for eiere av vernede bygg.

Planen skal fremmes til politisk behandling i siste halvdel av 2019, og før endelig vedtak vil det bli gitt god anledning for publikum til å komme med innspill. 

Praktisk info

Varighet: 2 timer

Arrangør: Prosjektgruppa for Kulturminneplan for Sortland

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis