Bli med på tur til Åneplassen. Her bodde den samiske bjørnejegeren Åne Ånesen (1737-1811).

I alt sju tufter befinner seg på plassen, som er registrert av Sametinget som samisk kulturminne.

Møtested er i krysset fra Riksvei 85 og Kjerringnesdalen (se kartutsnitt i Fcabeook-event).

Turen er en del av Kulturminnedagene 2020 i Sortland.

Praktisk info

Varighet: 2 timer

Arrangør: Vesterålen og omegn sameforening

Anbefalinger