Ester flytter til Alta høsten 1979 og begynner i sin første jobb som lærervikar. For å passe inn i kollegiet holder hun sin samiske bakgrunn skjult. Esters fetter er sameaktivist og deltar i demonstrasjonene mot det planlagte vannkraftverket i Altaelva. Når Ester blir med ham til protestleiren starter hennes oppvåkning og reise ut av skammen.

Ester flytter til Alta høsten 1979 og begynner i sin første jobb som lærervikar. For å passe inn i kollegiet holder hun sin samiske bakgrunn skjult. Esters fetter er sameaktivist og deltar i demonstrasjonene mot det planlagte vannkraftverket i Altaelva. Når Ester blir med ham til protestleiren starter hennes oppvåkning og reise ut av skammen. Hun kaster seg inn i en konfliktfylt kamp for bevaring av elva og for retten til å være seg selv. ELLOS EATNU – LA ELVA LEVE er et drama med dype konflikter, om et ungt menneskes mot i kampen for samiske rettigheter i en av de viktigste begivenhetene i samisk og norsk historie.

Ester fárre 1979 ?av??a Áltái ja bargagoahtá vuoh??an sadjásaš oahpaheaddjin. Heiven dihte bargoustibiid searvái son ?iegada sámi duogáža. Estera vilbealli lea sámi aktivista ja lea searvvis miella?ájehemiin Álttájoga dulvadeami vuosttá. Ester vuolgá su mielde vuosttálastinbáikái gos moriha ja guo??igoahtá heahpatvuo?a.Son searvá garra dáistaleapmái joga várjaleamis ja beassandihte leat gii son duo?aid lea. ELLOS EATNU – LA ELVA LEVE lea drámá ?iek?alis riidduid ja nuorra olbmo duostilvuo?a birra rah?amušas sámi vuoigatvuo?aid ovddas ovtta dain deháleamos dáhpáhusain Sámi ja Norgga historjjás.

Praktisk info

Varighet: 2 time 2 minutter

Anbefalinger

newsletter-hr
gavekort-hr