En av livets store begivenheter er når et barn kommer til verden.

Humanistisk navnefest markerer at et nytt menneske er født, har fått et navn og blir en del av samfunnet vårt, og gir en anledning til å samle familie og venner for å feire. 

Humanistisk navnefest er en vakker og glad seremoni på et humanistisk grunnlag, og tilbudet er åpent for alle som ønsker det.

Påmelding her: https://human.no/seremonier/navnefest/seremonien/ 

Praktisk info

Varighet: 1 time

Arrangør: Human-Etisk Forbund

Anbefalinger