En av livets store begivenheter er når et barn kommer til verden. Humanistisk navnefest er en feiring av at et barn er født og har fått sitt eget navn. Seremonien er en vakker og glad feiring på et humanistisk grunnlag.

Humanistisk navnefest er en flott måte for familie og venner å ønske et barn velkommen til verden. Foreldrene tar barnet med for at familie og venner skal få hilse på barnet og for at barnets navn skal bli "offentlig" kjent. I tillegg til en tale, inneholder seremonien kulturinnslag som musikk og diktlesning. Under seremonien får barnet overrakt en navnetavle.

Seremonien varer i underkant av en time og er for flere barn om gangen.Tilbudet om Humanistisk navnefest er åpent for alle, uansett tro eller livssyn.

Les mer om Humanistisk navnefest.

Praktisk info

Varighet: 1 time

Arrangør: Human-etisk forbund Vesterålen

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis