PLOG er en årlig nærlingslivskonferanse i Vesterålen med mål om å skape en arena med fokus på kunnskapsheving, inspirasjon og nettverksbygging i Nord-Norge.

En PLOG er en som går foran. En som står opp før alle andre, og måker veien. Som gjør det mulig for andre å komme seg frem. Som gjør det mulig å nå sine mål.

Konferansen har hele Nord-Norge som nedslagsfelt og er et inspirerende supplement til den mer faglig tunge storebroren Agenda Nord-Norge. Der hvor Agenda Nord-Norge setter retning, skal PLOG være den morsomme lillesøsteren som inspirerer og gir konkrete verktøy for å lykkes.

Gå til PLOGkonferansens hjemmeside for mer informasjon og PÅMELDING.

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis