INVITASJON TIL ÅPENT MØTE KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSER 2023-2026

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser er under revidering for perioden 2023 - 2026. I forbindelse med dette arbeidet inviterer Kulturfabrikken Sortland KF til møte for å samle innspill om temaer som: Idrett og aktivitet i kommunen og i bygdene, kortsiktige og langsiktige behov for anlegg og utvikling, frivillighet og tilrettelegging, og relaterte temaer innenfor fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Tid: Tirsdag 31. januar kl 18:00 - 20:00
Sted: Sigerfjord skole

- Kaffe
- Velkommen v/ Kulturfabrikken Sortland KF, Sortland idrettsråd og Sigerfjord Idrettslag
- Innledning / om planarbeidet
- Innspill / åpen diskusjon
- Oppsummering

Møtet arrangeres i samarbeid med Sigerfjord idrettslag og Sortland idrettsråd
Vel møtt!

Praktisk info

Varighet: 2 timer

Arrangør: Kulturfabrikken, Sortland idrettsråd og Sigerfjord idrettslag

Anbefalinger

newsletter-hr
gavekort-hr