Virkelig spiller ungdomskonsert under Sortland jazzfestival

MØTER, KURS OG KONFERANSE

Kulturfabrikken kan tilby næringsliv og organisasjoner stor fleksibilitet i valg av møterom og konferanselokaler. Alt fra effektive små møterom til store saler. Møysalen, Blåboksen og Lanterna er moderne og fleksible lokaler for konserter, forestillinger, film, banketter, konferanser, kundearrangement m.m.

Kontakt booking på e-post booking@kulturfabrikkensortland.no
eller mobil: 46 90 99 00

ARRANGEMENT MED PUBLIKUM

Vil du arrangere en filmkveld, konsert, forestilling, høytlesning, politisk møte eller annet som enten er åpent for alle eller har billettsalg? Kontakt vår produsent Signe Johansen på e-post signe@kulturfabrikkensortland.no

Kulturfabrikkens billettsystem skal brukes når arrangementet foregår i Kulturfabrikkens lokaler.

Frivillige lag og foreninger finner mer informasjon om hva Kulturfabrikken kan tilby på Kulturkontorets side.

newsletter-hr
gavekort-hr