Om oss

Kulturfabrikken Sortland KF er et kommunalt foretak som har ansvar for de tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren. I tillegg har foretaket ansvaret for drifting av kulturhuset "Kulturfabrikken", et mangfoldig møtested som syder og koker av kreativitet og aktivitet. Her skal du finne det du ikke visste at du trengte.

Foretaket er kommunens faglige enhet for kultur- og idrett og fritidsfeltet. Dette innebærer blant annet kulturhusdrift, kino, bibliotek, ungdomstilbud, kulturvern, kulturskole og allmenn kultur. Kulturfabrikkens direktør er kommunens kultursjef.

Kulturhuset bærer i likhet med foretaket navnet "Kulturfabrikken". Bygget, som huser kulturadministrasjon, bibliotek, kulturskole, kulturkafe og galleri, er eid av Kulturfabrikken Eiendom AS, et heleid kommunalt aksjeselskap.

Kulturfabrikken har nære samarbeidspartnere som er samloklisert i samme bygg; Museum Nord - Sortland museum, Voksenopplæringen og Sortland Frivilligsentral. Frivilligsentralen finner du i nordenden av bygget i det tidligerer Kystnæringssentret, der også Newtonrommet i Vesterålen ligger. Det er innendørs passasje fra Kulturfabrikkens lokaler og inn til Newtonrommet og frivilligsentralen slik at besøkende ofte bruker Kulturfabrikken som inngang- og oppholdsrom i forbindelse med besøk. Hele området omtales som "Kulturkvartalet" og ligger like ved kjøpesentret "Skibsgården".

 

 

newsletter-hr
gavekort-hr