Møt forfatter Beate Bursta i samtale med Håvard Nija Lynghjem, med anledning til å stille spørsmål og diskutere temaene etter samtale.

I denne personlige sakprosautgivelsen undersøker den sjøsamiske forfatteren Beate Bursta sin egen historie og identitet, blant annet gjennom å sy samiske kofter. Hun forsøker å komme nærmere sin egen fortiede sjøsamiske bakgrunn, og utforsker hvordan det å bære kofte kan bidra til en sterkere samisk tilhørighet.

I boken intervjuer Bursta også en rekke andre sjøsamiske kvinner, som i likhet med seg selv, føler seg fornorsket, og ikke samiske nok. I motsetning til samer med en kontinuerlig koftetradisjon (i såkalte «indre strøk») føler sjøsamer seg «klønete» i sine forsøk på å ta tilbake kofta som identitetsmarkør, hevder hun. Med akademisk tyngde og personlig engasjement har Beate Bursta i denne debattboken gitt stemme til sjøsamiske perspektiver rundt historie, identitet og stedstilhørighet.

Om forfatteren:
Beate Bursta (f. 1967 i Havøysund), bor i Alta. Forfatteren har jobbet med samisk og nordnorsk kulturformidling gjennom undervisning, film, multimedia og utstillinger, og er særlig opptatt av tilhørigheten til små steder. «Kofta og jeg. Om å tråkle sammen en sjøsamisk familiehistorie» er hennes første bokutgivelse, og er utgitt i desember 2023 på Utenfor Allfarvei Forlag.

 

Praktisk info

Varighet: 1 time

Arrangør: Utenfor Allfarvei Forlag, Vesterålen og omegn sameforening, Sortland Museum og Sortland bibliotek

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis
newsletter-hr
gavekort-hr