Hvordan ser fiskeribransjen ut i dag? Og hva må til for at vi får ei næring som er rustet for framtiden? I forbindelse med forestillingen «Blå åker» inviterer Kulturfabrikken til fiskeridebatt.

Vi har invitert noen av de mest sentrale personene i fiskeriindustrien i Vesterålen og alle sider av næringa skal være representert: oppdrett, fangst, foredling, samt de kommende generasjoner representert av en elev ved Fiske og fangst. I panelet sitter Eva Maria Kristoffersen, Arne E. Karlsen, Håkon Gullvik, Erik Jenssen og Kristoffer Rognan. Ordstyrer blir Silje Kristoffersen.

EVA MARIA KRISTOFFERSEN
Eva Maria Kristoffersen er daglig leder i Egil Kristoffersen & sønner som driver med lakseoppdrett. Hun er Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø og er også nestleder i Norges Sjømatråd, nestleder i Norway Royal Salmon ASA, og medlem av Bransjegruppe havbruk i Sjømat Norge.

HÅKON GULLVIK
Håkon Gullvik er reder og skipper om bord på fiskebåten «Olagutt» fra Sortland. De har helårsfiske og kvoter på sei, torsk, hyse, nvg-sild og makrell. Olagutt fisker i all hovedsak i Nord-Norge, fra Vesterålen og nord til til Finnmarkskysten og Bjørnøya i Barentshavet.

ANDRE STEFFENSEN
Andre Steffensen er skipper på Gadus Poseidon. Han er utdannet styrmann og sjøkaptein fra Tromsø maritime skole og har tidligere vært skipper på ”Vesttind”. Han jobber i Norges største trålrederi Havfisk og sitter i styret som ansattvalgt.

ARNE E. KARLSEN
Arne E. Karlsen er daglig leder for Gunnar Klo som driver med produksjon av hvitfisk. Arne har lang erfaring i ledende stillinger i fiskerinæringen, og har blant annet vært administrerende direktør i Fiske og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og han har også jobbet som økonomidirektør og nestleder i fiskerikonsernet Nergård. Han er nestleder i Sjømat Norge.

ERIK JENSSEN
Erik Jenssen flyttet til Vesterålen i 1992, og har siden da hatt fartstid i alle de vesterålske lokalavisene, samt frilansarbeid for ulike nasjonale fagblader. Siden 2015 har han arbeidet med nyhets- og kommentarstoff i fiskeriavisen Kyst og Fjord, og mener at fiskerinæringa oppsummerer de fleste tema som er interessante å diskutere.

KRISTOFFER ROGNAN
Kristoffer Rognan representerer neste generasjon fiskere. Han kommer fra Myre og elev på Fiske og fangst.

SILJE KRISTOFFERSEN
Silje Kristoffersen er født og oppvokst på Myre. Hun jobbet som torsketungeskjærer og filetarbeider i ungdommen og er nå seniorforsker i Nofima med doktorgrad i kvalitet på torsk. Hun jobber hovedsakelig med kvalitet på fisk – spesielt med torsk og hyse, både innen tradisjonelt fiskeri, men også innen levendelevering og levendelagring.

Debatten er gratis og åpen for alle. Varighet: ca 1 time.

BARNAS FABRIKK: KYST O'HOI!
Denne lørdagen blir det også «Barnas fabrikk: Kyst o’hoi!» i samarbeid med Sortland museum og Sortland kystlag. Mer informasjon her: Barnas fabrikk: Kyst o’hoi!

KYSTPOLITISK TEATER: BLÅ ÅKER
Etter debatten viser Hålogaland teater forestillingen «Blå åker». "Blå Åker er en leken, boblende, stappfull og svært lærerik innføring i norsk fiskeripolitikk" (Nordlys) Mer info om forestillingen: Blå åker

Endringer kan forekomme.

Praktisk info

Varighet: 1 time

Anbefalinger