Ingeborg Breines, FN-diplomat og forfatter innleder om veier til fred. Palestina/Israel og Ukraina/Russland – krigene har satt spørsmålet om krig og fred skarpt på dagsorden. Hvordan kan VI bry oss? Hvordan møte brudd på internasjonale avtaler? Hvordan skape fred? Hva med boikott, - hvordan forholde seg til FN-domstolen?

Etter foredraget til Ingeborg Breines legges det opp til en styrt men åpen samtale om krig og fred med hovedvekt på Palestina, og hva vi på Sortland kan gjøre i den sammenheng.

 

Praktisk info

Varighet: 1,5 timer

Arrangør: Palestinakomiteen Midt Hålogaland i samarbeid med Sortland bibliotek

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis
newsletter-hr
gavekort-hr