Vesterålskonferansen arrangeres for 11. gang, og med et omfattende program.

PROGRAM

Konferansier: Grete Ellingsen

09.30: Mini-messe

• Dag Terje Klarp Solvang – Natur og friluftsliv som reiselivsprodukt Dag Terje K Solvang er generalsekretær i DNT. Han har en bred bakgrunn fra reiseliv, kommunikasjon og markedsføring. Han er fagutdannet kokk, har drevet fjellstue og reklamebyrå, og jobbet som kampanjesjef i et politisk parti.

• SE-Gruppen. Torgeir Arntsen SE-gruppen AS er regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer. Konsernet består i dag av 14 selskaper og over 200 ansatte. Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Kvæfjord og Evenskjer.

• Ole Michael Bjørndal – NHO reiseliv Mitt navn er Ole Michael Bjørndal, jeg er 37 år og er næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Er utdannet statsviter. Tittel på foredrag er Reiselivet er kommunens beste venn

• Fortum, Stian Mathisen, Communications Manager Norway Fortum er et internasjonalt energi- og gjenvinningsselskap med over 8000 ansatte i Norden, de baltiske landene, Russland, Polen og India. Fortum opererer Norges største nettverk av ladestasjoner for elbiler, Norges største fjernvarmenettverk og Norges største energigjenvinningsanlegg. Fortum er Norges største strømleverandør og produserer også strøm fra vindkraft i Sortland og i Narvik. Et tredje vindkraftverk er under bygging i Tysfjord. Fortum planlegger i tillegg å bygge Norges største plastresirkuleringsanlegg.

• Andfjord Salmon as – Fra drøm til virkelighet. Roy Pettersen

• Svein Spjelkavik – Kultur og næringsliv på lag i Vesterålen

• Digital Footprint as – Bjørn Rønning – Nord-Norge: Fra utkant til midtpunkt gjennom nye sjøkabelforbindelser Bjørn Rønning er en konsulent og prosjektutvikler med bakgrunn fra utvikling av telekommunikasjons- og bredbåndsinfrastruktur. Gjennom oppdrag for norske kraftselskap har Rønning de siste 10 årene jobbet for å bedre Norges konkurranseevne som lokasjon for internasjonale datasenteraktører, primært ved å bidra til å etablere nye internasjonale fiberbaserte sjøkabelforbindelser til Norge. I 2017 startet han arbeidet med å etablere en ny kabelforbindelse mellom Nord-Norge og Japan over Polhavet, med videre tilknytninger til Asia og Europa.

• Kolbjørn Blix – Andøya, den europeiske fly – og romfartsøya Kolbjørn Blix – født og oppvokst på Andenes. Gift og 4 barn. Kolbjørn jobbet 20 år som offiser i Luftforsvaret med teknisk vedlikehold av Orion, Lynx og Bell. Fra 2001 ansatt ved Andøya Space Center hvor han har jobbet som teknisk sjef ved ALOMAR observatoriet frem til 2007 da han ble markedssjef for Andøya Space Center. Fra 2015 har Kolbjørn som avdelingsleder for Space Systems ved Andøya Space Center hatt ansvaret for byggingen av nyttelastene til de norske vitenskapelige rakettene, samt driften av ALOMAR

17:00: Slutt

Praktisk info

Priser: (inkl. mva.):
Dagspass konferansen 1.800,-
Festmiddag m/musikk 800,-
Stand minimesse 1.250,-

Påmelding til konferansen og minimesse:
vesteraalskonferansen.no
post@sortland-nf.no

Ved spørsmål kan Marius Steiro kontaktes på telefon 907 31 222

Les mer på Vesterålskonferansens nettsider

Anbefalinger

Les mer Gratis
Gratis
Les mer Gratis
Gratis