Visjon og mål

Best på kultur - for alle! Kulturfabrikken skal være en ledende formidler og utvikler innen kultur idrett og fritid. Hele foretaktets virksomhet skal preges av og gjengjennes som inkluderende og inviterende, samarbeidende, synlig og tilgjengelig. Den skal representere bredde og mangfold og være nytenkende og innovativ.

Gjennom virksomheten skal vi bidra til å fremme folkehelse, styrke lokal tilhørighet og bidra til å gjøre kommunen og regionen synlig og attraktiv. Plattformen i arbeidet med å virkeliggjøre vår visjon om å bli best på kultur for alle er å skape og legge til rette for møteplasser mellom mennesker.

Overordende mål:

-Tilby innbyggere og besøkende i regionen gode møteplasser, fritids- og opplevelsesmuligheter
-Samarbeide med og være en ressurs for frivillig virksomhet
-Aktivt tilrettelegge for kunst- og kulturproduksjoner
-Være en sentral arena for samfunnsdebatt og kunnskap