Foredraget er avlyst pga anbefalinger om reisebegrensninger fra UiT.

Bare søppel? Bjørnar Olsen gir oss et arkeologisk blikk på vår egen tid.

I dette foredraget presenterer han det nye fagfeltet samtidsarkeologi. Med eksempler hentet fra sin egen samtidsarkeologiske forskning på Svalbard, i Russland og i Nord-Norge, viser han hvordan arkeologien kan gi nye og spennende perspektiv på vår nære fortid og samtid.

Etter foredraget gir Olsen en omvisning i utstillingen ARV og forteller om bakgrunnen for denne.

Bjørnar Olsen er professor i arkeologi ved UiT – Norges Arktiske Universitet.

Praktisk info

Varighet: 1 time

Arrangør: Sortland Museum

Dette foredraget har gratis inngang.

Tidspunkt: Foredraget starter kl. 18.00 pga konsertstart for Marthe Valle m.fl. kl. 19.30 (Sortland jazz- og viseklubb)
Risikoreduserende tiltak: Dette arrangementet planlegges kjørt som normalt. Kulturfabrikken og Sortland museum følger smittevernlegenes anbefalinger og gjør flere risikoreduserende tiltak.
Kulturfabrikken følger Folkehelseinstituttets råd om forsterket renhold og god kapasitet for håndhygiene. Ekstra håndsprit er plassert ved inngangen til kinosalen Lanterna. Arrangementet gjennomføres i Lanterna, som er en større sal med mulighet for å spre publikum.
Folkehelseinstituttet anbefaler at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke deltar på arrangement. Dette er spesielt viktig for personer som har vært i utbruddsområder de siste 14 dagene, eller som har vært i nærkontakt med personer som har vært i utbruddsområder.

Anbefalinger