Andre undervisningstilbud

Sortland kulturskole gir også tilbud om undervisning i ulike forberedende- og breddetibud. Disse tilbudene blir ofte utlyst særskilt, og kan variere over tid og i omfang; noen er organisert som kortere kurs, og andre kan følge skoleåret.

Musikk fra livets begynnelse
Dette er et tilbud til spedbarn 3-8 mnd i følge med foreldre. Undervisningen organiseres som kurs over 8 uker, og kulturskolen organiserer normalt 2-4 slike kurs i løpet av året. les mer

Shivago
Kulturskolen har et band for utviklingshemmede: Shivago. Disse musikerne møtes en gang ukentlig for å øve. De opptrer også hyppig i ulike sammenhenger. Ta kontakt med kulturskolen for mer informasjon.

Fordypningstilbud musikk
Dette er tilbud til våre viderekomne musikkelever fra 12 år og oppover. Tilbudet gis i samarbeid med musikklinja, og har 'opptaksprøve'. Særskilt utlysing.

Prosjektbasert undervisning
Dette er undervisningstilbud som kan være regionale, og noen vil kreve at man allerede er elev i kulturskolen. Eksempler kan være kreativ skriving og musikkteori. Særskilt utlysing

Forberedende undervisning
Innen dans har vi minidans (for fireåringer i følge med en voksen) og barnedans (5-7 år). Innen musikk tilbyr kulturskolen Karusell (blåsetilbud 1.- 2. klasse).

 

Kulturskolens tilbud A - Å

 

newsletter-hr
gavekort-hr