Visuell kunst

Undervisninga legger opp til at elevene skal få utvikle de billedspråklige evnene. Både det å iaktta det som omgir oss, og å utfolde seg visuelt innenfor gitte rammer.

Det undervises i grupper etter alder, men aldersgrensene kan variere fra år til år. les mer

 

Kulturskolens tilbud A - Å

newsletter-hr
gavekort-hr