Betalingssatser for kulturskolens tjenester

Alle betalingssatser i kulturskolen fastsettes/reguleres av kommunestyret gjennom sitt budsjettarbeid.

For tiden (november 2023) er satsene:

  • Normal elevplass kr 1375,- pr. halvår
  • Instrumentleie kr 200,- pr. halvår
  • Materialavgift kunstundervisning kr 150,- pr. halvår
  • Søsken-/flerfagsmoderasjon: 25%
    Søskenmoderasjon er bare mulig dersom elevene er registrert med samme betaler
  • Satsene dekker ikke lærebøker eller forbruksmateriell som fliser etc.

Egne satser for:

  • Karusell og en del andre kurs av noe varighet kr 800,-. (satsen kan variere etter omfang)
  • Musikk fra livets begynnelse kr 400,- pr. kurs
  • Shivago kr 500,-

Fakturering skjer to ganger årlig, normalt rundt h.h.v. høst- og vinterferien.

 

newsletter-hr
gavekort-hr