Om Sortland kulturskole

Sortland kulturskole ble opprettet i 1977 som en ren musikkskole. I løpet av årene har det kommet til flere tilbud, slik at skolen i dag kan gi allsidig undervisning innen musikk, dans, visuell kunst og teater

Kulturskolen er i dag Sortland kommunes lovpålagte musikk- og kulturskoletilbud, og er siden 2014 en del av Kulturfabrikken Sortland KF.


Mye av kulturskolens aktivitet skjer i samarbeid med andre aktører; grunnskolene, de andre kulturskolene i Vesterålen og musikklinja ved Sortland videregående skole.


Det meste av undervisningen av skolens 250 elever foregår i Kulturfabrikken, men flere elever får undervisning på skolene i kommunen.
I tillegg er det ca. 150 unge og voksne som ukentlig møter kulturskolen gjennom annen aktivitet og kulturskolens salg av dirigenttjenester til fritidsmusikklivet.

newsletter-hr
gavekort-hr