Kulturskolens planverk

Sortland kulturskole har deltatt aktivt i utformingen av den nasjonale rammeplanen for kulturskolene i Norge.

Kulturfag preges gjerne av en utvikling som tar tid, og som ofte vil strekke seg over flere år. Innen alle aktivitetene vil de individuelle forutsetningene være bestemmende for progresjonen i undervisningen.

Her kan du lese mer:

Rammeplan for kulturskolen, bokmål (web-versjon)

Rammeplan for kulturskolen, bokmål (pdf)

Rammeplan for kulturskolen, nynorsk (pdf)

Kulturskuvlla rámmaplána (pdf)

Curriculum Framework for Schools of Music and Performing Arts (pdf)

 

newsletter-hr
gavekort-hr