Generelt om Speedadmin og om sikkerhet

Speedadmin er kulturskolens administrative system. Dataene i Speedadmin er krypterte, man har begrenset adgang (rettighetsgrupper) og all trafikk logges. Systemet tilfredsstiller kravene i GDPR.
  1. ELEVOPPLYSNINGER. Kulturskolen har elever som åpenbart er for unge til selv å følge med i Speedadmin, og som f.eks. ikke har egen mobiltelefon eller epost. Foresatte kan oppdatere elevens kontaktdata når det er aktuelt. Standard meldinger fra kulturskolen går både til elev og foresatt(e).
  2. Vi anbefaler ikke at FORESATTE benytter Feide som innloggingsmetode.
  3. Om PERSONNUMMER og bruk av ID-porten. Alle foresatte som er registrerte som betalere i kulturskolen, er registret med personnummer, i tillegg til fødselsdato. Dette vil variere for andre foresatte dersom der er registrert før 1.mars 2018. For foresatte registrert før denne datoen varierer dette. Men brukernavn/passord fungerer.
  4. MANGLENDE RELASJON/REGISTRERING. Foresatte kan bare se de barna de er registrert med en relasjon til.  Speedadmin baserer seg på det som brukerne selv registrerer - og det hender ofte at bare én foresatt er registrert, eller at søsken kan ha ulike registreringer. 
    Vær oppmerksom på at en foresatt ikke kan registrere andre enn seg selv som  foresatt. Dette er av personvernhensyn. Derfor må ektefelle, samboer eller ev. besteforeldre 'inviteres' inn som foresatt, og selv foreta registreringen. Ta kontakt med kulturskolen for å løse problemer omkring dette ( se også pkt 5).
  5. FAMILIEMODERASJON (søskenmoderasjon). Denne moderasjonen (25%) kan bare ytes dersom søsken er registrert med samme betaler
  6. HUSKER IKKE brukernavn og/eller passord. For passord finnes en 'glemt-passord-funksjon'. Følg anvisningene og nytt passord blir sendt til den epostadressen som er registrert i Speedadmin. Dersom man har glemt brukernavn, må man sende henvendelse om dette til kulturskolen@kulturfabrikkensortland.no. Man får da tilsendt en lenke for ny innlogging.

 

Direkte til Speedadmin

newsletter-hr
gavekort-hr